Khác biệt để dẫn đầu

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
3.500.000đ
700.000đ

10 Kỹ thuật khác biệt hóa đỉnh cao

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
3.500.000đ
599.000đ

Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
4.500.000đ
950.000đ

NHÂN HIỆU LÃNH ĐẠO - K10

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
1.200.000đ

ASA1YEAR #1 - CỐ VẤN ĐỒNG HÀNH 1 NĂM - HK2

ThS. Đặng Thanh Vân

(1 đánh giá)
30.000.000đ

ASA1YEAR #02 - HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
47.500.000đ

ASA1YEAR #1 - CỐ VẤN ĐỒNG HÀNH 1 NĂM - HK1

ThS. Đặng Thanh Vân

(1 đánh giá)
30.000.000đ

Chiến lược tăng trưởng nhanh

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
Miễn phí

Giải pháp xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội

Trợ giảng Chuyên gia

(0 đánh giá)
Miễn phí

Xây dựng năng lực cạnh tranh

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
Miễn phí

Những khó khăn khi xây dựng chiến lược

Trợ giảng Chuyên gia

(0 đánh giá)
Miễn phí

Giải mã cách thức để doanh nghiệp SMEs tăng trưởng

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
Miễn phí

10 dấu hiệu diệt vong đối với doanh nghiệp SMEs

ThS. Đặng Thanh Vân

(0 đánh giá)
Miễn phí